PaymentHub/ERP

User Case|Kontroll av leverantörsbetalningar

Stoppa risker, fel och misstag i leverantörs­betalningar

 

Uppmärksammar dubbelbetalningar, avvikande summor och valutor, okända mottagarkonton, förbestämda beloppsgränser och andra risker.

Kolla samtidigt upp bolaget du gör affärer med… Är bolaget aktivt? Finns allvarliga skulder eller betalningsanmärkningar? Anmälningar? Riskmönster? Eller är bolaget rent av registrerad som ett bedrägligt företag.

 • Fånga upp ekonomisk brottslighet, såsom bluffbolag och bedrägerier.
 • Öka tryggheten för kollegor, undvik missförstånd och missförtroende.
 • Få en kvittens på att processer och rutiner fungerar som de ska.
 • Säkerställ att lagar och regler följs, minska risken för kostnader.
 • Möjligheten att agera proaktivt på misstag och fel, innan de inträffar.
 • Enhetliga, tydliga processer, som förbättrar effektivitet.
 
Antal indikationer 41 Störrebetalningar Lågsoliditet Mindrebetalningar 26 GrönGulRöd 132 (73,7%)35 (19,5%)12 (6,7%) Antal leverantörer per rating Andra serviceföretag till försäkrings- och pension (SNI XXXXXX) Kaffe- och teindustri (SNI XXXXXX) 12.2% 49.8% Mest betalda branscher Industri för maskiner för framställning av livsmedel (SNI XXXXXX) 10.9% Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 10.8% Obekräftade 22 / 230 / 231 / 23 0 / 23 Avi Bankkonto Utland Obekräftade kontoägare 23 st Leverantörstrohet +11% i jämförelse med genomsnitt Avtalslev. Strategis lev. 65,9% Koppla mot avtalsdatabas! 0-100 sek101-1.000 sek1.001-10.000 sek10.001-100.000 sek100.001- sek Beloppsintervall 61 / 4.517796 / 4.5172.177 / 4.5171.190 / 4.517293 / 4.517 Nya leverantörer 53 st +13% 54 / 4.324109 / 4.324437 / 4.324874 / 4.324218 / 4.324 Antal betalningar per leverantör 1 betalningUpp till 5 betalningarUpp till 10 betalningarUpp till 25 betalningarFler än 25 betalningar Plusgiro 18 / 403385 / 403 Bankgiro Bekräftade kontoägare 403 st Antal nya leverantörer i perioden bedöms vara hög.
Ny leverantör F-skatt 55.. Lägg upp! Leverantörsregister

User Case

Automatiserad kvalificering av kund och leverantör. Vid upplägg, eller för bevakning.

 

Inyett Company Control ger möjligheten att enkelt uppfylla en rationell process för upplägg av kunder och leverantörer till interna system, fullt integrerat och automatiserat. Dessutom kan du vara säker på att den data som läggs upp är uppdaterad och tillförlitlig. Det innebär högre datakvalitet, minskad risk för fel och misstag och effektivitesbesparingar genom att automatisera processer som annars vanligtvis sköts manuellt.

 • Rätt och uppdaterad affärsinformation
 • Kontroller och proaktiva varningar när du lägger till en leverantör eller kund.
 • Spara värdefull tid genom att ta bort icke-värdefulla processer.
 • Minskad risk för fel, misstag, risk.
 
Leverantörsregister
 

User Case|Bevaka leverantörer och kunder

Monitorera förändringar när dom händer

 

Med Inyett Company Control och Inyett Company Data kan du ta full kontroll över din masterdata. Håll ditt kund- eller leverantörsregister korrekt och uppdaterat.

Att följa upp förändringar i leverantörs- och kundregister, är för alla vi pratar med ett stort problem. Att få kontroll över vilka nya leverantörer och kunder som tillkommit, och vilka som fallit bort, är ett nyckeltal som är viktigt att ha kontroll över. Att känna sig trygg med att företagen i registret är uppdaterade med rätt information samt att de följer uppförandenkoden som säkerställdes vid införandet, är ännu viktigare.

 • Få ett proaktivt skydd i den första försvarslinjen.
 • Upptäck risker i tid. Säkerställ att register alltid är uppdaterade med rätt information.
 • Titta på förändringar som påverkar betalsäkerheten, inte enbart den övergripande kreditvärdigheten.
 
Support